“Laat ons vooral teder durven zijn”

De herdenking van de aanslagen van 22 maart
Belga / A. Collard

België heeft de eerste verjaardag van de zwaarste aanslagen in zijn geschiedenis herdacht. Brussels Airport, het metrostation Maalbeek en het Brusselse Beursplein waren het toneel van enkele emotionele plechtigheden.

Aangezien de terreuraanslagen van 22 maart 2016 zich in de ruime omgeving van Brussel voordeden, was het logisch dat de hoofdstad centraal stond in de herdenking. Naast de officiële plechtigheden bij de twee locaties van de ontploffingen, vond er ook een ceremonie plaats op het Brusselse Beursplein. Die plek stond in de dagen en weken na 22 maart symbool voor de Belgische samenhorigheid.

Oorverdovende minuut stilte

Herdenking aanslag Brussels Airport
Belga / B. Doppagne

De dag begon aan Brussels Airport, waar een jaar geleden het eerste explosief ontplofte. De herdenking aan de vertrekhal van de luchthaven startte met een emotionele noot toen Eddy Van Calster, de man van Fabienne Vansteenkiste, die het leven liet tijdens de aanslag, een nummer bracht en opdroeg aan zijn vrouw. Daarna werden de namen voorgelezen van de zestien mensen die omkwamen door de explosies. Nadat koning Filip een krans had neergelegd bij een herdenkingsplaat, werd om 7u58 een oorverdovende minuut stilte in acht genomen.

Rond 8u30 werd in een herdenkingspark aan de toegangsweg tot de luchthaven het beeld ‘Flight in mind’ van kunstenaar Olivier Strebelle ingehuldigd. Het bronzen beeld stond tot de aanslagen in de vertrekhal en raakte door de explosies zwaar beschadigd. De schade werd niet hersteld, zodat het beeld “een stille getuige blijft en een eerbetoon aan de slachtoffers”.

Het koninklijk echtpaar reisde daarna met de metro door naar het station Maalbeek. Bij aankomst namen ze, zoals eerder op de dag in Zaventem, ruim de tijd om te spreken met slachtoffers, nabestaanden en personeelsleden van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Tijdens de herdenkingsplechtigheid was er net als enkele uren daarvoor ruimte voor persoonlijke bijdragen van “liefde, verbondenheid en hoop”.

“Luisteren naar elkaar”

Herdenking aanslag Maalbeek
Belga / D. Lebrun

Bij de inhuldiging van een monument ter nagedachtenis van alle slachtoffers van terrorisme in de ‘kleine Wetstraat’ in Brussel nam koning Filip het woord. In zijn toespraak had de vorst woorden van steun voor de slachtoffers en nabestaanden en noemde hij het essentieel dat zij steun en begeleiding krijgen. “We willen naar uw lijden luisteren en eerbied tonen voor uw beproeving”, aldus de koning. “Eens de rust was teruggekeerd heeft ons land zichzelf ook in vraag gesteld en uit de recente gebeurtenissen de nodige lessen getrokken”, vervolgde de vorst. “Laten we weer leren luisteren naar elkaar, elkaars zwakheden erkennen en daaraan werken. En laat ons vooral durven teder zijn.”

In de namiddag kwamen zo’n 500 mensen samen aan de trappen van de Brusselse beurs. Het Koor van de Munt en leerlingen van het Instituut Anneessens-Funck zorgden voor een muzikaal moment. Ondertussen schreven mensen weer boodschappen van hoop in krijt op de grond en werden er bloemen neergelegd.