Vakbonden naar Raad van State tegen Bacquelaine-ingreep

Vakbonden naar Raad van State tegen Bacquelaine-ingreep

De vakbonden ABVV, ACV en ACLVB zijn zoals aangekondigd naar de Raad van State gestapt tegen een beslissing van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, waardoor landingsbaners met een lange loopbaan retroactief pensioen verliezen. De bonden spreken van “contractbreuk”. Tot nu toe konden werknemers met een loopbaan van 35 jaar vanaf de leeftijd van 55 jaar genieten van een landingsbaan zonder dat ze moesten inboeten op hun pensioen. Minister Bacquelaine snijdt nu in dat voordelig regime. De berekening voor die landingsbaners zal voortaan gebeuren op basis van een ‘minimumrecht’, wat tot minder pensioen leidt voor iedereen die meer dan 1.950 euro bruto per maand verdient, zeggen de vakbonden. Zij schatten eerder dat bijna 3.500 mensen worden getroffen.

Volgens de drie bonden schrapt de tekst een verworven recht. “Bovendien is het onaanvaardbaar dat de nieuwe regels inzake gelijkstelling retroactief van toepassing zijn. Dit is contractbreuk”, klinkt het nog. “De nieuwe regels treffen personen die vanaf 1 januari 2015 instapten in het stelsel van tijdkrediet eindeloopbaan, terwijl velen toen hun keuze hebben gemaakt op basis van de regels die golden op het ogenblik van hun aanvraag.”

Bacquelaine wees er eerder al op dat de aangehaalde veranderingen geen hervorming van de gelijkgestelde periodes voor de pensioenberekening inhouden. “Het gaat om een louter technische afstemming van de pensioenreglementering op deze van de RVA.”

bron: Belga