Raad van State: “gelijkheidsbeginsel mogelijk geschonden bij afschaffen ecocheques”

De Raad van State heeft zich in een advies kritisch uitgesproken over het wetsvoorstel om de ecocheques af te schaffen en te vervangen door een nettobonus. Volgens de Raad van State dreigt deze regeling mogelijk het gelijkheidsbeginsel te schenden. Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert, één van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel, reageert verbaasd maar is van plan om toch door te zetten met de behandeling van het wetsvoorstel. Hij is ervan overtuigd “een goede verantwoording te kunnen voorleggen” die de toets van het Grondwettelijk Hof zal kunnen doorstaan. “Uit de betrokken bepalingen op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid dient te worden afgeleid dat de ecocheques in beginsel worden beschouwd als belastbare inkomsten of als loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen, tenzij de toekenning, de uitreiking, het gebruik en de finaliteit ervan aan bepaalde, strikte voorwaarden voldoen”, zo waarschuwt de Raad van State in haar advies. “Door het opheffen van deze voorwaarden en de vervanging van deze cheques door een nettobonus die rechtstreeks wordt gestort aan werknemers en waarover vrij kan worden beschikt (…) lijkt het in het licht van het gelijkheidsbeginsel niet langer verantwoord dat voor de nettobonus op het vlak van fiscaliteit en socialezekerheidsbijdragen in een specifieke regeling wordt voorzien die voordeliger is dan die voor het vergelijkbare, gewone loon”.
De Raad van State laat wel een opening door te stellen dat “indien de indieners van het wetsvoorstel van oordeel zijn dat de voorgestelde regeling wel degelijk te verantwoorden valt in het licht van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel, ze die verantwoording tot uitdrukking moeten brengen in de loop van de parlementaire procedure”.
En dat is Lachaert precies van plan, zegt hij in een persbericht. “Het enige wat het wetsvoorstel doet, is een (elektronische) cheque vervangen door geld. Als blijkbaar niemand eraan twijfelde dat het gelijkheidsbeginsel zich niet verzette tegen een parafiscale vrijstelling van een titel, waarom zou het dan de vrijstelling van een geldsom die aan dezelfde voorwaarden beantwoordt, onmogelijk maken?”, vraagt hij zich af.
En ook de beperking op het gebruik van de ecocheque tot bepaalde soorten goederen, is volgens Lachaert achterhaald. “De bedoeling was om werknemers meer te laten consumeren (…) Het doel van de cheques ligt in het parafiscaal gunstig behandelen van een deel van het loon en niet in het aanzetten van de werknemer om een deel van zijn loon ecologisch verantwoorder te gaan consumeren”.

bron: Belga