Europees Parlement wil strengere online consumentenbescherming

Europees Parlement wil strengere online consumentenbescherming

Door de FOD Economie en de andere nationale toezichthouders in Europa meer bevoegdheden te geven, moeten de online rechten van consumenten beter worden beschermd. Dat vindt de bevoegde commissie in het Europees Parlement. Ze zette dinsdag het licht op groen voor nieuwe regels in die zin. Met de nieuwe verordening wil het parlement in de eerste plaats de bevoegdheden van de verschillende toezichthouders stroomlijnen. Zo kan in sommige landen niet opgetreden worden tegen oplichting op het internet zolang het lopende onderzoek niet afgerond is. Ook kan niet overal iets gedaan worden aan misleidende informatie die maar een paar uren of dagen online verschenen is.

De toezichthouders zullen door de nieuwe regels ook een aantal nieuwe bevoegdheden krijgen. Zo zullen ze informatie kunnen opvragen bij domeinbeheerders en banken om de identiteit van frauderende handelaars op te sporen. Ook zal het mogelijk zijn om websites die een loopje nemen met de regels te sluiten of aan de webhost te vragen bepaalde inhoud te verwijderen.

“Wat vooral zorgen baart, is dat bedrieglijke praktijken zich in het ene land voordoen en later in een ander land opnieuw opduiken”, zegt Vicky Ford, het Britse Europarlementslid dat de bevoegde commissie Interne Markt voorzit. “We moeten ervoor zorgen dat de autoriteiten de bedriegers een stap voor kunnen blijven, en niet omgekeerd.”

Over de nieuwe verordening moeten de parlementsleden wel nog een akkoord bereiken met de lidstaten.

bron: Belga