Ben jij één van de 200.000 Belgen met 2 jobs?

Young woman sits at the kitchen table using a laptop and talking on a cell phone.

Steeds meer Belgen hebben niet genoeg aan één baan. Ze multi-jobben. Tijdens de laatste twaalf jaar nam het aantal Belgen met een tweede job met 44.000 toe. Bijna 200.000 Belgen combineren twee betaalde jobs.

Multi-jobbing is de nieuwe term voor het combineren van een baan met een tweede baan, of het zelfstandig ondernemerschap. 198.400 mensen hadden eind september 2016 zo’n tweede job, volgens de recentste cijfers van Statistics Belgium. 4.355.800 Belgen hielden het toen op één job.
“Relatief is de stijging niet zo fors op een totaal van 4,5 miljoen werkende Belgen”, kadert professor Ludo Struyven, hoofd onderzoeksgroep arbeidsmarkt en onderwijs aan het HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. Hij is zelf ook een Belg met een tweede job.
“Nu heeft 4,4% van de werkende Belgen een tweede job, tegenover 3,8% in 2004. Ter vergelijking: in Nederland bedraagt dit 7,5%.”

Vooral zelfstandigen in bijberoep

Ludo ziet dat tweederde van de mensen die multi-jobben hun hoofdberoep combineren met een tweede job als zelfstandige. “Het effectieve cijfer kan wel hoger liggen omdat sommigen mensen hun zelfstandig bijberoep niet als tweede job aanzien, of dat ze dit niet willen vermelden in enquêtes omdat ze het verzwijgen voor hun werkgever of collega’s.”

Welke multi-jobber ben jij?

Steeds meer mensen nemen het stuur van hun carrière liever zelf in handen. De onzekerheid en gevraagde flexibiliteit in bedrijven is hier niet vreemd aan.

Om welke redenen zou jij 2 jobs combineren?

  • Zekerheid zoeken naast een tijdelijke hoofdjob.
  • Een hoger inkomen willen verwerven.
  • Zelf willen ondernemen.
  • Een bijberoep starten uit passie.
  • Meer vrijheid en autonomie in je loopbaan.
  • Zorg en arbeid beter willen combineren.