Sociale verhuurkantoren blijven kampen met veel wanbetalers

Sociale verhuurkantoren blijven kampen met veel wanbetalers

De sociale verhuurkantoren (SVK) in Vlaanderen blijven kampen met huurachterstallen. Gemiddeld is 10 procent van de huurinkomsten achterstallig. In 2015 bedroeg de achterstallige huur in totaal 4,3 miljoen euro. Daarvan zal 2,2 miljoen euro wellicht nooit kunnen worden geïnd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans. Uit de cijfers blijkt dat bij vier SVK’en (Brugge, Waasland, Genk, Schelde&Leie) zelfs een kwart van de jaarlijkse huuropbrengst achterstallig is. Dat zorgt voor uitschieters van gemiddeld 1.500 euro gemiste huur per woning die ze verhuren. Positieve uitschieters zijn er ook, bijvoorbeeld Maasland, Laarne-Wetteren en Wichelen, met een huurachterstand van amper maar 2 procent.
N-VA-parlementslid Hendrickx maakt zich zorgen: “De sociale verhuurkantoren zijn cruciaal in het Vlaamse woonbeleid. Zij ontfermen zich vaak over huurders in grote woonnood en met een moeilijk profiel. Dat verklaart deels hun betalingsproblemen. Toch ligt een gemiddelde huurachterstand van 10 procent onaanvaardbaar hoog. Ter vergelijking: bij de sociale huisvestingsmaatschappijen bedragen de achterstallen gemiddeld 2,34 procent.”
Het is volgens Hendrickx goed dat minister Homans vorig jaar een actieprogramma startte om de problematiek aan te pakken. Hendrickx: “Net als de huisvestingsmaatschappijen hebben de verhuurkantoren nood aan uniforme boekhoudregels en invorderingsprocedures. Het beter begeleiden van hun cliënteel, zodat wanbetaling minder voorkomt, blijft een werkpunt. Een gezond verhuurkantoor komt immers ook de sociale huurders ten goede.”

bron: Belga