Didier Reynders ongerust over groeiende spanning rond Turkse verkiezingsmeetings

Didier Reynders ongerust over groeiende spanning rond Turkse verkiezingsmeetings

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders toont zich ongerust over de groeiende spanningen in verschillende Europese landen rond de organisatie van verkiezingsmeetings naar aanleiding van het grondwetsreferendum in Turkije. In een mededeling roept hij vandaag Turkije op tot terughoudendheid. “De vrijheid van meningsuiting is een fundamentele waarde voor België en de Europese Unie. Ze moet zowel in België als in de rest van de wereld steeds gerespecteerd worden”, zegt Reynders. Hij benadrukt dat ook de openbare orde altijd moet worden gegarandeerd. “De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de burgemeesters. De lokale overheden moeten, met de steun van de politiediensten, het risico op een verstoring van de openbare orde evalueren. Zij kunnen de nodige maatregelen nemen, waaronder de eventuele annulering van evenementen in het kader van de campagne rond het Turkse referendum.”

Zonder het land bij naam te noemen, roept Reynders Turkije op tot terughoudendheid. “Beledigende uitspraken, buiten proportie, tegen lidstaten van de Europese Unie moeten vermeden worden, in het bijzonder de verwijzingen naar nazisme en fascisme en uitspraken over de genocide in Srebrenica.”

Elke escalatie moet vermeden worden, aldus Reynders. “Er moet voorrang gegeven worden aan dialoog en een sereen debat.”

bron: Belga