“Duidelijke boodschap: mensen met hoofddoek kunnen niet zomaar ontslagen worden”

Duidelijke boodschap: mensen met hoofddoek kunnen niet zomaar ontslagen worden

Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen is tevreden dat het Europees Hof van Justitie in zijn arrest over het hoofddoekenverbod het verbod op directe discriminatie onverkort bevestigt. “Hier klinkt de duidelijke boodschap dat een bedrijf iemand met een hoofddoek niet zomaar op straat kan zetten”, aldus de eurocommissaris. De Europese Unie verbiedt sinds 2000 discriminatie op de werkvloer. Het Hof schepte dinsdag meer duidelijkheid over de wijze waarop die richtlijn geïnterpreteerd moet worden. Het arrest volgt op een prejudiciële vraag in een Belgische zaak over een ontslagen werkneemster van een beveiligingsbedrijf.

“Het is een goede zaak dat duidelijk wordt erkend dat iedereen gelijke kansen moet krijgen”, zo reageert Thyssen. Ze is tevreden dat het Hof bevestigt dat een bedrijf niet zomaar moslims kan weren. Wel kan een onderneming een algemeen neutraliteitsbeleid voeren, maar dat moet dan gelden voor alle politieke en religieuze overtuigingen en de maatregelen moeten in verhouding tot het nagestreefde doel staan.

Thyssen wijst erop dat daarbij heel wat voorwaarden afgetoetst moeten worden. “Wil een onderneming dat werknemers geen hoofddoek dragen in contacten met klanten, dan moet bijvoorbeeld nog steeds bekeken worden of er geen andere functie binnen het bedrijf mogelijk is.”

bron: Belga