Nog steeds vergunningen voor ontbossing meest kwetsbare waardevolle bossen

Nog steeds vergunningen voor ontbossing meest kwetsbare waardevolle bossen

Sinds eind 2015 heeft het Agentschap voor Bos en Natuur in 91 dossiers het licht op groen gezet voor ontbossing op een perceel dat minstens voor een deel onder de meest kwetsbare waardevolle bossen valt. Dat vernam Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Vlaanderen telt ruim 61.000 hectare zonevreemde bossen. Na een diepere analyse werd geoordeeld dat 12.493 hectare meest waardevolle bossen extra bescherming konden gebruiken. In december 2015 werd een artikel toegevoegd aan het Bosdecreet dat die bescherming regelt. Meuleman klaagt echter aan dat die bescherming pas ingaat van zodra het openbaar onderzoek van start gaat, en dat van de beloofde juridische bescherming nog niets in huis is gekomen.
Ze wilde daarom van minister Schauvliege weten of er na 18 december 2015 nog kapvergunningen werden verleend voor bossen die aangeduid staan op de voorontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen. Volgens de minister deed het bevoegde agentschap dat voor 91 dossiers.

bron: Belga