Jeugdhulp voor jongeren tot 25 jaar wordt uitgebreid

Foto Pexels

In uitzonderlijke gevallen moeten meer minderjarigen tot hun 25 jaar een beroep kunnen doen op jeugdhulp. De uitbreiding maakt deel uit van een nota die de begeleiding van kwetsbare minderjarigen moet verbeteren.

In september vorig jaar overleed Jordy Brouillard. De 19-jarige jongeman stierf van ontbering in een tentje in het Gentse recreatiedomein Blaarmeersen. Jordy had een jaar eerder zijn jeugdinstelling verlaten en had veel moeite om op eigen benen te staan. Om gelijkaardige verhalen in de toekomst te voorkomen, werkt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) aan een aantal ingrepen. Een ontwerpnota daarover licht al een tipje van de sluier op.

Voor jongeren die al lang in de jeugdhulp zitten moet er op de leeftijd van 16 jaar een groeiplan komen. In dat plan staan dan bijvoorbeeld de sterktes en zwaktes van de jongere, zijn context en welke steun er nodig is. Kort voor de 18de verjaardag komt er dan een rondetafel “met de relevante figuren om de overgang naar meerderjarigheid voor te bereiden”.

Ondersteuningsplan

Aan zo’n rondetafel kunnen naast de jongere en zijn hulpverlener(s) mensen uit zijn sociale netwerk, zijn consulent of bijvoorbeeld de jeugdrechter deelnemen. Tijdens de analyse wordt een ondersteuningsplan opgemaakt dat de jongere moet helpen bij de overgang naar meerderjarigheid. En wanneer het nodig is, moet het jeugdhulpaanbod volgens de nota ook beschikbaar blijven voor volwassenen tot 25 jaar.

Ook nu al bestaat er voortgezette jeugdhulp voor bepaalde meerderjarigen. Daarvan maken momenteel zo’n 1.250 jongeren gebruik, stelt Jongerenwelzijn. Bedoeling is om die mogelijkheid in de toekomst te verruimen en bepaalde modules ook voor meerderjarigen in te zetten.

De nota blikt ook vooruit naar de mogelijkheid van nieuwe en innovatieve projecten, zoals het experimenteren met kleinschalige wooneenheden waar een beperkt aantal jongeren samenleven onder aangepast toezicht. Maar bij al die nieuwe projecten staat in de nota: “Experimentele uitvoering vanaf 2018, onder voorbehoud van additioneel budget”.