Strijd tegen terrorisme – Burgemeesters kunnen verdachte inrichtingen nog niet sluiten

Burgemeesters krijgen nog even niet de mogelijkheid om plaatsen tijdelijk te sluiten waarvan “ernstige aanwijzingen” bestaan dat er terroristische activiteiten plaatsvinden. Normaal gezien had de Kamer daarvoor donderdag een wetsvoorstel van MR goedgekeurd, maar de oppositie besliste nog een advies van de Raad van State te vragen, waardoor de tekst in de koelkast verdwijnt. Concreet breidt het voorstel de mogelijkheid uit die burgemeesters nu al hebben als het gaat om vermoedens van mensenhandel. Ze zullen verdachte “inrichtingen” zes maanden kunnen sluiten, na overleg met de gerechtelijke instanties – in terreurzaken de facto het federaal parket – en na de verantwoordelijke van de zaak een kans op verdediging te hebben gegeven. Ook wordt voorzien dat de burgemeester de zaak eerst ook moet voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.
Op de tekst kwam nogal wat kritiek vanop de oppositiebanken. De oppositie stelde voor de tekst terug te sturen naar de bevoegde commissie om er nog verder over te debatteren en om hem bij te schaven. De meerderheid volgde dat voorstel evenwel niet, waarop de oppositie dan maar besliste de Raad van State in te roepen. Het advies van het rechtscollege wordt over een maand verwacht.

bron: Belga