Directie GIMB wordt gehalveerd en vergoedingen worden transparant en geplafonneerd

Directie GIMB wordt gehalveerd en vergoedingen worden transparant en geplafonneerd

De Brusselse regering heeft vandaag een hervorming van de GIMB-groep goedgekeurd. Dat gebeurt op basis van een studie van het bureau EY, die in 2016 werd beslist. Zo worden de vergoedingen van bestuurders en leidinggevenden transparanter en komt er een geplafonneerde salarissschaal. Het aantal posten binnen de directie wordt gehalveerd en ook het aantal dochterondernemingen en bestuurders zal verminderen. Le Soir onthulde vandaag dat de vier leden van het directiecomité van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) samen ruim 1 miljoen euro aan brutolonen krijgen, daarbovenop nog verschillende voordelen. Omdat het Brusselse investeringsvehikel maar een beperkte omvang heeft – er werken zowat 50 mensen – verrast het bedrag verschillende leden van de raad van bestuur, aldus nog de krant.

De regering wijst er in een mededeling op dat ze in 2015 reeds een “een ambitieus plan” ter hervorming van de structuren ten dienste van de Brusselse ondernemingen heeft goedgekeurd. Op basis van een de EY-studie die vorig jaar besteld werd donderdag een pakket maatregelen goedgekeurd om “het bestuur, de efficiëntie en de relevantie van de financiële producten als antwoord op de noden van de Brusselse zko’s en kmo’s te verbeteren”.

Naast transparante en geplafonneerde vergoedingen voor bestuurders en leidinggevenden, de halvering van het aantal directieposten, en het verminderen van het aantal dochterondernemingen en bestuurders, zal de GIMB-groep gereorganiseerd worden rond drie grote pijlers: risicokapitaal, microfinanciering en waarborg. De raad van bestuur zal volgens de code Buysse ook onafhankelijke bestuurders.

Daarnaast wordt een strategisch plan en een investeringscharter opgesteld en wordt het Brussels Waarborgfonds (BWF) geïntegreerd in de GIMB-groep. De acties en producten van de groep worden op een regelmatige, objectieve en transparante manier geëvalueerd worden. De samenwerking tussen de begeleidingspolen (het toekomstige agentschap waarin Impulse, Atrium en BIE zullen worden opgenomen) en de financieringspolen (Finance.brussels) wordt verbeterd om een betere opvolging van de Brusselse ondernemers/-sters te verzekeren.

bron: Belga