België niet verplicht humanitaire visa af te geven aan Syrisch gezin

België niet verplicht humanitaire visa af te geven aan Syrisch gezin

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft in de zaak rond de humanitaire visa voor een Syrisch gezin gelijk gekregen van het Europees Hof van Justitie. België en de andere EU-landen zijn op basis van het Europees recht niet verplicht een humanitair visum af te geven aan wie de bedoeling heeft een asiel aan te vragen, zeggen de rechters in Luxemburg vandaag. Het Hof deed uitspraak in een zaak rond een Syrisch gezin dat via humanitaire visa asiel wil aanvragen in België. Volgens het Hof vallen de aanvragen echter niet binnen de werkingssfeer van de Europese visumcode, maar enkel onder het nationale recht. Dat betekent met andere woorden dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarop de aanvragers en hun advocaten zich beroepen, niet van toepassing zijn.

bron: Belga