Nieuw op 1 maart – Vijf federale organisaties worden één overkoepelende overheidsdienst

Nieuw op 1 maart - Vijf federale organisaties worden één overkoepelende overheidsdienst

Vijf federale organisaties worden op 1 maart samengevoegd in een nieuwe structuur: de FOD Beleid en Ondersteuning. Volgens minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) gaat het om een belangrijke tussenstap in de hertekening van het federale landschap en een tastbare realisatie binnen het redesign van de overheid. Doelstelling van de nieuw op te richten organisatie is de andere overheidsdiensten ondersteunen in tal van domeinen. Dat gaat van digitale transformatie tot personeelsbeheer, maar ook aankopen en begroting. De organisaties die in de structuur opgaan, zijn de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict, Selor en Empreva.

Tegelijkertijd zien drie dienstencentra het levenslicht. “Persopoint” zal dienst doen als sociaal secretariaat voor de overheid, “Rekrutering en Ontwikkeling” staat in voor het loopbaanbeheer van de ambtenaren en “Federale Accountant/Procurement” kan op termijn evolueren naar een centraal boekhoudkantoor voor de overheid. Het “Digital Transformation Office” wordt bevoegd voor de digitale transformatie.

Concreet gaan de vijf organisaties vanaf 1 maart 2017 voort als de FOD Beleid en Ondersteuning. Het personeel verhuist gefaseerd naar het WTC III-gebouw. Bij de start zal de organisatie 662 voltijdse medewerkers tellen. Door het samenvoegen van de ondersteunende diensten, zullen er zeven in plaats van de huidige twaalf managers nodig zijn. Het directiecomité zal bijna gehalveerd worden.

bron: Belga