Nieuw op 1 maart – Elektriciteitstarieven enkele euro’s duurder

Nieuw op 1 maart - Elektriciteitstarieven enkele euro's duurder

Door verhoogde tranmsisienettarieven wordt de Vlaamse elektriciteitsfactuur vanaf 1 maart weer wat duurder. Voor een gemiddeld gezin dat op een jaar 3.500 kWh verbruikt, komt er jaarlijks 5,26 euro bij, of 0,5 procent. De transmissienettarieven zijn het gedeelte van de elektriciteitsfactuur voor het gebruik van het hoogspanningsnet. De Vlaamse energieregulator kondigde de verhoging half februari aan, en wees er toen op dat die “in hoofdzaak het gevolg (is) van de Elia-tarieven voor 2017 die door de Creg werden goedgekeurd”. Elia is de beheerder van de hoogspanningsleidingen, de Creg de federale energieregulator.

De hogere transmissienettarieven gelden voor alle klanten die aangesloten zijn op het distributienet, het deel van het elektriciteitsnet dat ‘tot de voordeur’ gaat. Het gaat zowel om gezinnen als kleine en grote bedrijven. De transmissienettarieven zijn een onderdeel van de nettarieven. De nettarieven worden betaald aan de distributienetbeheerders, Eandis en Infrax.

bron: Belga