Projectontwikkelaars moeten bijdragen aan overkapping van Antwerpse ring

Projectontwikkelaars moeten bijdragen aan overkapping van Antwerpse ring

De stad Antwerpen gaat een “overkappingsfonds” oprichten om leefbaarheidsmaatregelen te financieren in het kader van de overkapping van de Antwerpse ring. Het geld komt van toekomstige bouwprojecten binnen een perimeter van 500 meter rond de snelweg. Projectontwikkelaars moeten in Antwerpen sowieso al een bijdrage leveren om maatschappelijke noden in de omgeving aan te pakken, bijvoorbeeld voor scholenbouw, en in dat gebied gaan die middelen rechtstreeks naar het overkappingsfonds. Het stadsbestuur benadrukt dat het fonds niet bedoeld is om de overkapping zelf te financieren. “Het gaat om leefbaarheidsmaatregelen zoals geluidsbermen, die sowieso al meteen voordelen voor de buurt opleveren én later kunnen bijdragen aan en geïntegreerd worden in een overkapping”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). “Met deze beslissing willen we er enerzijds voor zorgen dat toekomstige projecten in de ringzone een overkapping niet in de weg staan en er zelfs toe bijdragen, maar ook dat projectontwikkelaars niet geneigd zullen zijn om de kat uit de boom te kijken en hun projecten pas zouden realiseren nadat er volledige duidelijkheid is over de overkapping.”

De leefbaarheidsmaatregelen die met het fonds gefinancierd worden, komen telkens in het gebied waar het project in kwestie ontwikkeld wordt. Met het oog daarop wordt de ringzone ingedeeld in vier deelgebieden: Noord (Merksem-Deurne), Centraal (Borgerhout-Berchem), Zuid en West (Linkeroever). Van de Velde hoopt op deze manier op termijn zeker 25 à 30 miljoen euro in het fonds te krijgen, hetzij door effectieve stortingen, hetzij door bepaalde werkzaamheden rechtstreeks door projectontwikkelaars te laten betalen. Lopende projecten zoals Post X, Nieuw Zuid en de Slachthuissite komen niet in aanmerking, maar vormen volgens de schepen in ieder geval ook geen belemmering voor de overkapping.

bron: Belga