PVDA blijft aandringen op onderzoek naar mandaten Bracke en Dewael

PVDA blijft aandringen op onderzoek naar mandaten Bracke en Dewael

Oppositiepartij PVDA roept de andere partijen in de Kamer opnieuw op om samen een onderzoek te bevelen naar de mandaten van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) en Open Vld-fractieleider Patrick Dewael bij Telenet. De extreemlinkse partij ziet een reeks nieuwe elementen die de anderen alsnog overstag zouden moeten doen gaan. “Deze week kwamen nieuwe elementen aan het licht. Zo zweeg Siegfried Bracke tot maandag over zijn vergoedingen bij Telenet, volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever omdat hij geloofde dat hij dit niet kon vanwege vertrouwelijkheidsclausule. Nu beweren Bracke en Telenet allebei dat die eerste de voorbije twee jaar niet is betaald”, hekelt Tom De Meester van PVDA. “Wat ze nu zeggen, is het tegenovergestelde van wat ze vorige week zeiden. Waarom moest hij zwijgen over hoe hij advies geeft aan Telenet en waarom ging hij daarmee akkoord?”

“Wat is daar eigenlijk aan de hand?”, wil PVDA weten. Om volledige klaarheid te scheppen, wil de partij dat de deontologische commissie van de Kamer een onderzoek voert naar de mandaten van parlementsleden bij Telenet. PVDA vraagt de andere partijen in het halfrond om steun om die procedure in gang te zetten.

Eerder had Groen-fractieleider Kristof Calvo Bracke al voorgesteld om de commissie zelf te vragen of hij fouten beging. “Dat kan inderdaad wel, maar die procedure is vertrouwelijk. Om het simpel te zeggen: alles blijft zo in de doofpot”, reageert De Meester. Bovendien gaat het niet alleen om Bracke, benadrukt hij. Ook Patrick Dewael is lid van de adviesraad bij Telenet, terwijl sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven tot voor kort een zitje had.

PVDA herhaalt tot slot dat parlementsleden volgens het deontologisch reglement van de Kamer steeds mondeling moeten melden als er zich bij een stemming een mogelijk belangenconflict kan voordoen. Toen eind 2015 een wet werd goedgekeurd waarbij de positie van de overheid in Proximus – een concurrent van Telenet – werd goedgekeurd, gebeurde dat echter niet.

bron: Belga