Jaarrapport Amnesty – “Politieke wij-zij-denken brengt donkerste kant van mensheid naar boven”

Jaarrapport Amnesty - "Politieke wij-zij-denken brengt donkerste kant van mensheid naar boven"

In haar jongste jaarrapport waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International voor de oprukkende verdeeldheid in onze samenlevingen en de mensenrechtenschendingen die daaruit voortvloeien. De organisatie roept burgers op om te reageren. De basistrend die Amnesty afgelopen jaar waarnam, was er een van toenemende verdeeldheid, die leidt tot mensenrechtenschendingen. “Op landenniveau zien we dat in de opkomst en doorbraak van het politieke wij-zij-denken”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Sommige bevolkingsgroepen krijgen de zondebok toegeschoven van allerlei sociale en economische problemen. (…) Het leidt tot mensenrechtenschendingen en brengt de donkerste kant van de mensheid naar boven.” Een voorbeeld zijn de Verenigde Staten, waar de “giftige” retoriek van Donald Trump tijdens zijn verkiezingscampagne nu zijn weerslag krijgt in beleid.
“We zien die verdeeldheid ook impact hebben op internationaal niveau”, zegt De Graeve. “Hoe meer dergelijke feiten gebeuren, hoe minder er internationaal een vuist gemaakt wordt. Straffeloosheid heerst bij de wreedste mensenrechtenschendingen. We denken dan onmiddellijk aan Syrië, waar veel landen betrokken zijn, maar allemaal vooral uit eigenbelang.” Amnesty International telde 23 landen waar vermoedelijk oorlogsmisdaden werden gepleegd zonder dat daar doeltreffende reactie op kwam.
“Bij de voorstelling van ons vorige rapport riepen we landen op om instellingen als de Verenigde Naties sterker te ondersteunen”, zegt De Graeve. “Dit heeft duidelijk niet gewerkt. We roepen daarom burgers op om zelf te reageren, hun leiders ter verantwoording te roepen.”
Wat België betreft, zijn er enkele punten die ieder jaar weerkeren, zoals de omstandigheden in de gevangenissen, “die uiterst zorgwekkend blijven”, ondanks inspanningen. Ook is Amnesty bezorgd over de maatregelen die genomen werden in de strijd tegen terreur en hun impact op de mensenrechten. Een ander punt van bezorgdheid gaat over de wapenexport naar Saoedi-Arabië, dat ervan verdacht wordt zich te bezondigen aan oorlogsmisdaden in Jemen.

bron: Belga