Fiscus en Airbnb zitten aan tafel over bezorgen van gegevens verhuurders

Fiscus en Airbnb zitten aan tafel over bezorgen van gegevens verhuurders

De fiscus zit met Airbnb aan tafel om de fiscale gegevens te krijgen van verhuurders. “Die onderhandelingen zitten in een eerste fase, maar we hopen tot een akkoord te komen”, zegt woordvoerder van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën Francis Adyns, in een reactie op het nieuws hierover vandaag in De Tijd. “We viseren niet enkel Airbnb, maar gaan alle platformen van de sector bevragen. Airbnb is wel een van de eerste waarmee we aan tafel zitten.” Airbnb-woordvoerder Bernard D’heygere wijst erop dat het platform op zijn site al veel inspanningen doet om verhuurders te wijzen op hun verplichtingen. De FOD Financiën moet vaststellen dat veel inkomsten via dergelijke platformen van de zogenaamde deeleconomie niet of onvolledig worden aangegeven. Bij Adyns is te horen dat “derden die beschikken over informatie die voor de fiscus van belang kan zijn, verplicht kunnen worden om die informatie door te geven. Daarover is er trouwens al een precedent geweest.” Een overeenkomst tussen fiscus en Airbnb moet de precieze modaliteiten waarbinnen die gegevensoverdracht gebeurt, bepalen. Zover zijn de twee partijen echter nog niet.

De fiscus gaat al langer zelf op zoek naar mensen die online diensten aanboden. “Maar dat is heel tijds- en arbeidsintensief”, zegt Adyns. “Als we rechtstreeks de info kunnen krijgen, is dat betrouwbaarder.”
Bedoeling is dat de gegevens die de verschillende platformen aan de fiscus bezorgen, gecentraliseerd worden in Brussel. Vervolgens zullen die doorgestuurd worden naar de verschillende kantoren. “Daar zullen die gegevens geconfronteerd worden met de belastingaangiftes”, legt Adyns uit. “Als blijkt dat die niet overeenkomen, dan wordt de normale procedure opgestart, zoals bijvoorbeeld een vraag tot inlichtingen.”
Wie betrapt wordt door de fiscus, riskeert boetes van 50 tot 1.250 euro en/of belastingverhogingen op de niet-aangegeven inkomsten van 10 tot 200 procent.

bron: Belga