Europese onderhandelaars onderzoeken effecten Tobintaks

Europese onderhandelaars onderzoeken effecten Tobintaks

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en zijn collega’s van de negen andere eurolanden die de invoering van een heffing op financiële transacties onderzoeken, hebben een stand van zaken opgemaakt. Eind maart zitten de tien ministers opnieuw samen, en tegen die vergadering zal er een analyse gemaakt worden van de impact van zo’n Tobintaks op de reëele economie en de pensioenfondsen. Volgens minister Van Overtveldt verliep het overleg in een constructieve sfeer. “Er vond een aantal technische discussies plaats, onder meer over de vrijstelling voor pensioenfondsen. De vrijwaring van de pensioenfondsen is een van de bepalingen uit het regeerakkoord van de Belgische federale regering. Het blijft voor mij van groot belang dat de pensioenen van de mensen maximaal gevrijwaard worden.”

Er werd onder meer besproken of zo’n vrijstelling voor pensioenfondsen algemeen zou moeten gelden. Het alternatief is dat de betrokken landen met een opt-outclausule werken. “Er werd door meerdere lidstaten ook gevraagd om aandacht te hebben voor de volatiele internationale economische context op dit moment, als gevolg van onder meer de Brexit en de mogelijke nieuwe financiële regulering in de VS”, zegt Van Overtveldt.

Eind maart buigen Van Overtveldt en zijn collega’s van Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Slovenië en Slovakije zich opnieuw over de Tobintaks. Tegen dan zal er een verdere technische analyse gebeuren van de effecten op de reëele economie en de pensioenfondsen.

bron: Belga