“Belgische regering weigert lessen te trekken uit Fukushima”

Belgische regering weigert lessen te trekken uit Fukushima

Zes jaar na de kernramp in Fukushima wil de Japanse regering de bevolking op Iitate, op zo’n 35 kilometer van Fukushima, laten terugkeren. Uit metingen van Greenpeace blijkt dat de stralingsniveaus er nog gevaarlijk hoog liggen. De milieuorganisatie vindt ook dat de Belgische regering “blijft weigeren lessen te trekken uit Fukushima” bij de afronding van haar eigen nucleaire noodplannen. De milieuorganisatie deed in november 2016 zelf metingen in het gebied en daaruit zou blijken dat de werkelijke stralingsniveaus een stuk hoger liggen dan officieel wordt gecommuniceerd. Dit houdt volgens Greenpeace belangrijke gezondheidsrisico’s in voor de bevolking, met name voor kinderen. De bevindingen van Greenpeace worden vandaag gepubliceerd in het rapport “No Return to Normal”.

Dat de Japanse regering enkele duizenden inwoners binnenkort wil terugsturen naar het getroffen gebied in de omgeving van het getroffen gebied is volgens Greenpeace “onverantwoord”. “De stralingsniveaus die we recent vaststelden in het huis van de familie Anzai, zijn 5 keer hoger dan de internationaal aanbevolen maximumdosis”, zegt Jan Vande Putte die als stralingsexpert van Greenpeace Belgium deelnam aan de recente meetcampagne in Japan. Greenpeace trekt in één beweging ook van leer tegen de Belgische regering. Die “blijft weigeren om lessen te trekken uit de vreselijke ramp in Fukushima”, klinkt het.

“De situatie in Iitate bewijst dat de voorbereidingszone voor evacuatie van amper 10 kilometer, die in het nieuwe Belgische nucleaire noodplan is voorzien, absoluut ontoereikend is. Bovendien werd in Fukushima, dat aan de kust ligt, 80 procent van de vrijgekomen straling over de oceaan is geblazen, wat niet het geval zal zijn bij een kernramp in Doel of Tihange. Tot slot dreigen hier 10 keer meer mensen getroffen te worden”.

Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace België: “Dat de regering de voorbereidingszone voor evacuatie beperkt tot 10 kilometer staat gelijk aan toegeven dat men machteloos staat tegenover een zware kernramp. Hoe valt dit te rijmen met de recente beslissingen om de leeftijd van versleten kerncentrales te verlengen en risicovolle scheurtjesreactoren herop te starten? Net als de Japanse overheid beschermen de ministers Jambon en Marghem de belangen van de kernindustrie, in plaats van die van de bevolking”.

bron: Belga