« IT op het werk kan even gemakkelijk zijn als Facebook »

Thuis speel je met Facebook, boek je met je smartphone een reis en bewerk je foto’s in 1-2-3. En op het werk? Daar worstel je ongetwijfeld met complexe bedrijfssoftware in een lelijk design.

De kloof tussen bedrijfsprogramma’s en de hippe programma’s en apps die we thuis gebruiken, wordt steeds een groter, vindt Paul Danneels (58), CIO van VDAB en Europees CIO van het jaar in 2015. Maar zoals een echte IT’er vindt hij voor elk probleem een oplossing.

Het probleem?

“We leven in een wereld waarin onze klanten via Google en leuke apps jongleren met zeer gebruiksvriendelijke IT-producten”, zegt Paul. “Daarentegen werkt de software van klassieke bedrijven vaak stroef en complex. Het gebruiksgemak en visuele verpakking ontbreekt er. Deze IT staat helemaal niet dicht bij de mensen.”

« Als we als IT’ers niet veranderen, spelen we onze rol niet zoals het hoort. »

De oplossing?

Paul ziet de oplossing in IT zelf, bij de IT’er. “Vroeger werkten IT’ers aan het automatiseren van processen”, zegt de CIO. “Vandaag moeten ze hun focus verleggen naar producten met een hoog gebruiksgemak, knap design en meer toegevoegde waarde voor bedrijven en hun klanten. Als we als IT’ers niet veranderen, spelen we onze rol niet zoals het hoort. Natuurlijk heeft deze evolutie een impact op elk bedrijf, op iedere IT’er. Maar hierdoor kan IT op het werk wel even gemakkelijk zijn als Facebook.”

Het resultaat?

Betere toepassingen voor klanten, dat is het resultaat. VDAB test vandaag bijvoorbeeld Next Best Steps bij 500 werkzoekenden. “Hierin gaan we intelligenter om met informatie van onze gebruikers. Op basis van tewerkstellingsacties bij andere werkzoekenden en eigen zoekgedrag krijgen ze automatisch suggesties die hun kansen op werk verhogen. Bijvoorbeeld Nederlands leren, een rijbewijs halen…”


Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner VDAB.