Tobintaks had zonder vertragingsmanoeuvres al meer dan 4 miljard kunnen opbrengen

Tobintaks had zonder vertragingsmanoeuvres al meer dan 4 miljard kunnen opbrengen

Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zit morgen opnieuw samen met negen andere Europese ambtgenoten over de Financiële Transactietaks, ook bekend als de Tobintaks. Enkele ontwikkelingsorganisaties, waaronder Oxfam en 11.11.11, hekelen dat er geen schot komt in de zaak, en zetten daarom op hun site een teller die aangeeft hoeveel de tien deelnemende landen al mislopen hebben sinds de laatste gemiste deadline, 6 december vorig jaar. Die teller staat maandagmiddag op 4,2 miljard euro. De ngo’s wijzen erop dat onder meer Van Overtveldt in dit dossier op de rem staat. Met de Tobintaks wordt op de handel in financiële producten een kleine belasting geheven. Bedoeling is kortetermijnspeculatie te ontmoedigen en de financiële markten te stabiliseren. 11.11.11 wijst er in een communiqué op dat de Europese Commissie al in september 2011 een voorstel lanceerde, gevolgd door een voorstel voor versterkte samenwerking in 2013. “Intussen zijn we februari 2017 en is de groep van tien onderhandelende lidstaten – België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Slovenië en Slovakije – er nog steeds niet uit.”

Dat er geen vooruitgang geboekt wordt, heeft volgens 11.11.11 voor een groot deel te maken met de “vertragende en uithollende manoeuvres” van Van Overtveldt. Hoewel de Belgische regering al meermaals te kennen gaf “constructief” naar een oplossing te willen zoeken, blijkt in de praktijk enkel nog CD&V enthousiast voorstander te zijn. Zo werden vanuit België onlangs nog geëist vrijstellingen te bespreken voor pensioenfondsen, verzekeringssector en de reëele economie.

De ontwikkelingsorganisaties wijzen erop dat deze “politieke onwil” een kostprijs heeft: jaarlijks 22 miljard euro, volgens een schatting van de Europese Commissie. “Dit geld is dringend nodig om internationale engagementen waar te maken en te investeren in onder meer armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en de strijd tegen klimaatverandering.”

De teller blijft op de ngo-sites staan tot er een akkoord uit de bus komt. De kans dat dat morgen/dinsdag zal zijn, is alvast klein. De standpunten van de verschillende landen zijn immers ongewijzigd gebleven en Oostenrijk, dat de onderhandelingen voorzit, heeft geen nieuwe onderhandelingstekst gepresenteerd.

bron: Belga