Federale ontvangsten haalden doelstellingen in 2016

Federale ontvangsten haalden doelstellingen in 2016

De ontvangsten voor 2016 zijn zo goed als even hoog uitgevallen dan in de doelstellingen was vooropgesteld. Dat meldt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zondag. “In de ontvangsten voor 2016 tekenen zich een aantal categorieën af waar de geraamde opbrengst niet werd gehaald. Die tegenvallers werden evenwel gecompenseerd door meevallers”, luidt het. In 2016 streek de schatkist ruim 109,4 miljard euro aan inkomsten op. Dat is 20,4 miljoen meer dan geraamd. Hoewel er bijvoorbeeld minder inkomsten binnenkwamen uit btw, roerende voorheffing en fiscale regularisatie, werd het totale plaatje echter in balans gebracht door meevallers zoals de extra inkomsten uit de bedrijfsvoorheffing.
“De slogans en onjuistheden die de wereld ingestuurd werden over de ontvangsten kunnen nu dan ook definitief opgeborgen worden. In combinatie met de meest recente groeicijfers vormt het resultaat van 2016 bovendien een goede startbasis voor 2017”, reageert minister Van Overtveldt. “In de loop van de volgende weken zullen de cijfers voor zowel de ontvangsten als de uitgaven verder gefinaliseerd worden in aanloop naar het rapport van het Monitoringcomité. Het spreekt voor zich dat er dit jaar en de volgende jaren nog belangrijke inspanningen geleverd moeten worden om op koers te blijven.”
De cijfers zullen nu ook aan de Europese Commissie worden bezorgd, zodat ze verwerkt kunnen worden in toekomstige rapportering. “In het jongste rapport van de Europese Commissie zaten deze cijfers immers nog niet vervat.”

bron: Belga