Enthousiasme voor autiklasjes is groot

Steeds meer kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) komen terecht in type 9 van het buitengewoon onderwijs. Vorig jaar ging het om 1.800 kinderen, nu zijn er dat bijna 3.000.

Het type 9-onderwijs werd twee jaar geleden in het leven geroepen, speciaal voor kinderen met ASS. Vroeger zaten deze leerlingen verspreid over de verschillende types onderwijs. Nu zitten ze samen in het type 9-onderwijs, dat deze leerlingen op gepaste wijze begeleidt.

Die aanpak oogst succes, zo blijkt uit cijfers waar deredactie.be de hand op kon leggen. Op 1 februari 2016 volgen 1.861 leerlingen in de kleuter- en lagere school les in type 9, op 1 februari van dit jaar waren dat er 2.930. Sommige kinderen in type 9 komen uit andere richtingen in het buitengewoon onderwijs. Er zijn ook heel wat normaal begaafde kinderen met ASS die de overstap maken vanuit het reguliere onderwijs. “Er was duidelijk nood aan een aparte richting”, verklaart minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Hoe een school zich precies organiseert binnen het type 9-onderwijs, verschilt sterk per school. Zo kan er bijvoorbeeld een speciale autiklas zijn, maar is het ook mogelijk dat de school een geïntegreerde autiwerking aanbiedt.

Uit de cijfers blijkt ook dat steeds meer leerlingen met een beperking les volgen in het gewone onderwijs. Het aantal kinderen in het buitengewoon basisonderwijs is dit schooljaar met een kleine 1.000 leerlingen gedaald.