“Getrapt systeem voor plaatsing van geradicaliseerde gedetineerden”

“Het is helemaal niet de bedoeling dat elke gedetineerde met tekenen van extremistisch gedachtegoed terechtkomt in deradicaliseringscellen”, meldt het kabinet-Geens zaterdagochtend. De Tijd berichtte zaterdag dat het merendeel van de terreurgevangenen in een gewone cel, en niet in een zogenaamde deradicaliseringscel zit. Er bestaat echter een getrapt systeem. Enkel gedetineerden die mogelijk andere gedetineerden kunnen “besmetten”, worden in zo’n cel geplaatst.
In de Belgische gevangenissen zitten momenteel 163 “terro-gedetineerden”, blijkt uit een antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan N-VA-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. Van die 163 zitten er 23 in een deradicaliseringsafdeling, of ruim 1 op de 7.
Door onder meer informatie-uitwisseling tussen de betrokken diensten is het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen “bij machte om relatief betrouwbare inschattingen te maken van de mate waarin en de wijze waarop radicaliseringstendensen zich in de gevangenissen manifesteren en of er al dan niet besmettingsgevaar is”, aldus nog het kabinet. Op basis van die info worden gedetineerden geplaatst in of reguliere gevangenissen, of “satellietgevangenissen” of deradicaliseringsafdelingen. Dat laatste gebeurt enkel als “de dreiging te reëel is of als er tekenen zijn dat medegedetineerden actief gerekruteerd worden”.

bron: Belga