Belgische elitetroepen in Niger voor antiterrorismeoefening

Een veertigtal Belgische militairen zal vanaf maandag deelnemen aan een militaire oefening van vijf weken in Niger. De grootschalige oefening in de Sahel, onder leiding van de Verenigde Staten, heeft als doel om de Afrikaanse strijdkrachten klaar te stomen in de “strijd tegen het terrorisme”. De ministerraad zette vrijdag op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) het licht op groen voor de “voortzetting van de activiteiten van militaire bijstand in Niger”. De Verenigde Staten organiseren sinds 2006 al de militaire oefening “Flintlock”, een samenwerking tussen de special forces van verscheidene westerse en Afrikaanse landen. Dit jaar nemen ongeveer 2.000 troepen uit 24 landen deel, verspreid over Burkina Faso, Tsjaad, Kameroen, Niger, Mauritanië, Marokko en Tunesië. Het Belgische detachement zal opereren in Diffa, een regio in het zuidoosten van Niger, dicht bij de grens met Nigeria.
Het doel van de missie is volgens Defensie drieledig: het coachen en bijstaan van de Nigerese autoriteiten “in het kader van de versterking van antiterroristische capaciteiten”, het uitwisselen van kennis en expertise in verschillende domeinen om de procedures te verbeteren en de kans geven aan Belgische militairen om in een woestijnachtige omgeving te trainen en competenties te verwerven of te versterken.

bron: Belga