Europees Hof velt arrest over humanitaire visa op 7 maart

Europees Hof velt arrest over humanitaire visa op 7 maart

Dinsdag 7 maart velt het Europees Hof van Justitie zijn arrest in de Belgische zaak over de toekenning van humanitaire visa aan een Syrisch gezin. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag op Twitter. De woordvoerder van het Hof bevestigt het nieuws. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) stapte naar het Hof met het dossier van een Syrisch koppel met drie kinderen. Het gaat om een zaak die erg gelijkaardig is aan de gemediatiseerde zaak van het gezin met twee kinderen dat via een humanitair visum in ons land asiel wil aanvragen. Een rechter had Francken verplicht een visum af te leveren op straffe van een dwangsom, maar Francken weigert dat. Een van zijn argumenten is dat de aanvraag in ons land moet gebeuren, niet in een Belgische ambassade of een consulaat. Het gezin in kwestie had de visa in de ambassade in Beiroet (Libanon) aangevraagd. De RVV wil van het Hof weten hoe de Europese verordening die van toepassing is, geïnterpreteerd moet worden.

Op 7 februari gaf advocaat-generaal Paolo Mengozzi van het Hof Francken ongelijk. Volgens Mengozzi moeten de lidstaten een humanitair visum afgeven “wanneer zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat bij weigering personen die om internationale bescherming verzoeken, zullen worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen”. Francken reageerde op het advies van de advocaat-generaal dat het niet om een eindbeslissing gaat. “Ik heb er vertrouwen in dat de gezamenlijke beslissing van vijftien rechters van het hof de draagwijdte en de impact van deze zaak correct zullen inschatten”, zei hij.

bron: Belga