VS zouden hun engagementen kunnen afzwakken wegens ongelijke verdeling van lasten

VS zouden hun engagementen kunnen afzwakken wegens ongelijke verdeling van lasten

De Amerikaanse minister van Defensie, James Mattis, heeft vandaag zijn collega’s van de alliantie ervoor gewaarschuwd dat de Verenigde Staten hun engagementen in de NAVO zouden kunnen afzwakken omdat talrijke landen en regeringen van het bondgenootschap de uitgaven voor Defensie onder de doelstelling van 2 procent van het bbp houden. Hij deed dat op zijn eerste deelname aan een vergadering van de ministers van Defensie van de NAVO in Brussel. Mattis suggereerde dat een beslissing in die zin dit jaar genomen zou kunnen worden. “De Amerikanen kunnen niet voor de toekomstige veiligheid van uw kinderen zorgen, als jullie dat niet doen”, zei hij. “De VS zullen hun verantwoordelijkheid opnemen, maar indien jullie landen niet willen dat Amerika zijn engagementen ten opzichte van de alliantie terugschroeven, dan moeten al jullie hoofdsteden steun leveren aan onze gezamenlijke defensie”, hield Mattis zijn collega’s voor. “De Amerikaanse belastingbetaler kan niet langer een onevenredig deel (van de uitgaven) voor de westerse waarden voor zijn rekening nemen. De Amerikanen moeten niet meer dan jullie bezorgd zijn over de veiligheid van jullie kinderen”, vervolgde hij. De Amerikaanse minister suggereerde dat er voor het einde van het jaar een plan wordt aangenomen, met deadlines, om de doelstellingen van de toppen van Warschau en Wales te halen.

Vandaag halen slechts 5 NAVO-lidstaten van de 28 de norm van 2 procent van het bbp voor de uitgaven voor defensie: De VS, Groot-Brittanië, Griekenland, Polen en Estland. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg wees erop dat 22 lidstaten hun defensie-uitgaven hebben verhoogd in 2016.

bron: Belga