Protest bij aanvang CETA-debat in Europees Parlement

Protest bij aanvang CETA-debat in Europees Parlement

In het Europees Parlement in Straatsburg wordt gedebatteerd over het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA. Hoewel verwacht wordt dat een meerderheid van de Europarlementsleden omstreeks het middaguur het licht op groen zal zetten, is het protest tegen het veelbesproken verdrag nog niet geluwd. Tientallen actievoerders blokkeerden de ingang van het parlementsgebouw. De actievoerders stellen dat het verdrag multinationals de kans zal geven om overheden te vervolgen en wetten ter bescherming van het milieu, sociale rechten en de volksgezondheid zal ondermijnen. Ze blokkeerden vanmorgen met een menselijke ketting de ingang van het parlementsgebouw, waardoor het debat met ruim een kwartier vertraging van start moest gaan.

Ondanks het protest wordt aangenomen dat een meerderheid van het Europese halfrond zal instemmen met CETA. Het verdrag geniet de steun van christendemocraten, conservatieven, liberalen en een deel van de sociaaldemocraten. Ze beklemtoonden er meer dan voldoende garanties zijn ingebouwd om te verhinderen dat Europese standaarden ondermijnd worden. “Welke richting gaan we inslaan? Die van het protectionisme, of gaan we vechten voor de liberale en democratische waarden, voor economische groei en voor de gouden standaard voor internationale handel”, stelde de Letse EVP’er Artis Pabriks, die het verdrag door het parlement moet loodsen.

Indien het Europees Parlement het licht op groen zet, zal het grootste deel van het verdrag medio april voorlopig in werking treden. Dan zouden zowat alle toltarieven tussen Europa en Canada verdwijnen. Het controversiële systeem voor de beslechting van geschillen tussen overheden en investeerders wordt nog niet van kracht. Daarvoor moeten ook de nationale en regionale parlementen in de lidstaten de tekst ratificeren, een proces dat allicht nog jaren in beslag zal nemen.

bron: Belga