Aanlandingsplicht weegt op Belgische visserij

De Belgische visserijsector beleeft moeilijke tijden door de Europese aanlandingsplicht die sinds 2015 in voege is. Dat melden de sector en Visgro, de beroepsvereniging voor visgroothandelaren. De sector vraagt Europa om dringende bijsturingen. De aanlandinsgplicht werd aanvankelijk door Europa in het leven geroepen om de visbestanden te beschermen en voedselverspilling tegen te gaan. Door die maatregel moeten vissers alles wat ze bovenhalen ook aan land brengen. Voorheen werd veel bijvangst terug in de zee gegooid. Maar de maatregel dreigt op alle vlak te falen.
De economische rendabiliteit daalt omdat er veel minder ruimte op het schip overblijft. Dat betekent dat ze ook vaker aan land moeten komen. Tegelijkertijd wordt er ook heel wat jonge vis aangeland, die niet geschikt is voor consumptie. In het beste geval wordt er dan vismeel van gemaakt. Bovendien weegt het jonge broed op de quota. De verspilde vis wordt van het visquotum afgetrokken. Daardoor worden bepaalde visgronden snel afgesloten.
“De aanlandingsplicht is intussen volkomen achterhaald. De vissers vissen al jaren vanuit een sterk ecologische bewustzijn”, aldus Maarten du Bois van Visgro. “Er zijn de jongste jaren heel wat inspanningen gedaan om op een duurzame manier vis boven te halen.” De Rederscentrale bevestigt en treedt Visgro bij. Het doel was om de visbestanden te verhogen, maar ook dat doel wordt voorbijgeschoten. De jonge vissen die opgehaald worden, zijn ten dode opgeschreven, en krijgen de kans niet om te groeien en op termijn zelf te broeden.
“Initieel was het goed bedoeld”, aldus Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) die de problematiek terug op de Europese politieke agenda wil zetten. “Het is duidelijk dat de maatregelen enkele aanpassingen moeten ondergaan. We mogen alleszins niet doof blijven en moeten luisteren naar de noden van de sector.”
Als bijkomende onzekerheid is er de Brexit waardoor Belgische vissers mogelijk niet langer in Britse visgebieden zullen mogen vissen.

bron: Belga