Verhofstadt presenteert blauwdruk voor hervorming Europese Unie

Verhofstadt presenteert blauwdruk voor hervorming Europese Unie

Een afgeslankte Europese Commissie, een begroting voor de eurozone, een Europese minister van Financiën,… Liberaal fractieleider Guy Verhofstadt heeft dinsdag in het Europees Parlement zijn blauwdruk voor een grondige hervorming van de Europese Unie uit de doeken gedaan. Geen luxe-oefening, zo onderstreepte de Belgische oud-premier, maar een noodzaak. Want “de Europese Unie heeft niet veel vrienden, niet op eigen bodem en zeker niet in het buitenland”.
Met het vertrek van Groot-Brittannië beleeft de Europese Unie de diepste crisis in haar bestaan. Ook in vele andere lidstaten zijn populistische en nationalistische bewegingen in opmars, met goedkeuring van Washington. “Brexit, Trump, Poetin: er zijn meer dan genoeg redenen om de Unie te hervormen”, betoogde Verhofstadt.

Want volgens de liberale fractieleider is het een misvatting dat mensen tegen Europa zijn. Wel wenden steeds meer kiezers zich af van het Europese project omdat de Unie steeds “too little” en “too late” heeft gereageerd op de vele crisissen die het voorbije decennium op het continent zijn afgekomen: de financiële crisis, de economische recessie, de vluchtelingencrisis,…

Een afgeslankte Europese Commissie, met een minister van Financiën en een minister van Buitenlandse Zaken als ondervoorzitters, moet de besluitvorming efficiënter maken. Het Europa à la carte, met al zijn opt-ins, opt-outs en andere uitzonderingen voor lidstaten, wordt ten grave gedragen. Wel moet het voor bereidwillige lidstaten makkelijker worden om versterkte samenwerkingen aan te gaan. Het vetorecht van lidstaten wordt tot het minimum herleid en nieuwe bevoegheden voor het Europees Parlement en de nationale parlementen moeten de Unie democratischer maken.

Verhofstadt stelt ook een betere bescherming van de burgerlijke vrijheden in Europa voor, en wil de Unie tegen externe dreigingen wapenen met een Europese defensie-unie. Voorts is er veel aandacht voor de hervorming van de eurozone. De liberaal breekt een lans voor een eigen begroting voor de eurolanden en een Europese minister van Financiën. Een ‘convergentiecode’ moet ervoor zorgen dat de lidstaten op domeinen als belastingen, arbeidsmobiliteit, sociale samenhang en pensioenen naar elkaar toegroeien.

Het rapport van Verhofstadt, dat in commissie een meerderheid van 16 tegen 6 stemmen kreeg, richt de blik eerder op de middellange termijn. Het vormt een driespan met twee andere rapporten, één over de bestaande, maar onbenutte opties om Europa efficiënter te laten werken en één over het pad naar een eurobegroting. Samen vormen ze de bijdrage van het parlement voor de zestigste verjaardag van het verdrag van Rome eind maart. De rapporten worden donderdag in plenaire vergadering gestemd.

bron: Belga