Seks in woon-zorgcentra – “Personeel leren omgaan met ex-68’ers die nu rusthuizen bevolken”

Er heerst nog altijd een groot taboe als het gaat over intimiteit en seksualiteit bij ouderen in zorginstellingen”, zegt Steven De Weirdt, psycholoog bij de vzw Aditi, de vereniging die Armonea begeleidt met zijn initiatief. Aditi geeft advies, informatie en ondersteuning over seksualiteit aan personen met een beperking, ouderen en het netwerk. “In de sector voor mensen met een beperking staan we al een beetje verder in dit traject naar meer openheid en transparantie “, zegt Steven De Weirdt. “Het taboe heeft voor een stuk te maken met een gebrek aan kennis en vaardigheden bij de professionele zorgverstrekkers in het praten en handelen in verband met intimiteit en seksualiteit. Anderzijds is er in de instellingen vaak een gebrek aan privacy voor de bewoners en is er een beleid waarbij de deuren altijd moeten openstaan. In zo een sfeer komen bewoners niet aan intimiteit toe. En die bewoners worden ook steeds mondiger, het zijn de ex-68’ers die nu stilaan in de woon- zorgcentra komen en daar soms in conflict raken met directies en zorgverstrekkers die niet vertrouwd zijn met het thema.”
Volgens De Weirdt geeft Armonea het goede voorbeeld door een visie en beleid uit te schrijven en vervolgens aan de slag te gaan door het personeel op te leiden en hen zo beter te leren omgaan met het onderwerp intimiteit en seksualiteit.

bron: Belga