Publipart – Oppositie wil Optima-bis commissie oprichten

Op een spoedzitting van de Gentse gemeenteraad pleitte de oppositie voor de oprichting van een Optima-biscommissie. “Er is hier uitgebreid gesproken over de link tussen Optima en de stad Gent, tekst en uitleg en een hele commissie over gegaan, nu blijkt via Publipart toch een verlies”, merkt N-VA-fractieleider Siegfried Bracke op. “Heeft men dat verzwegen? Waarom wel en zo neen waarom niet?, vroeg Bracke zich af. Over het bestaan van Publipart: “Ik zat in Publilec en ik wist het niet”, zei Siegfried Bracke (N-VA) als bestuurder van (bovenliggende structuur) Publilec. Hij beweerde alle voorbereidende documenten doorgenomen te hebben die bij Publilec-vergaderingen horen, maar vond niets over een “schimmige vennootschap met hoge vergoedingen en foute beleggingen.”
Over het ontslag van Balthazar en Termonts kabinetchef uit Publipart, eind januari, zei Bracke “vertrokken, maar te laat”. “Was het zorgen voor de stedelijke centen niet meer nodig?”
Hij wilde transparant zijn over zijn inkomen, maar dan in alle sereniteit op een commissie, aldus Bracke, die in december 553 euro bruto als gemeenteraadslid verdiende en zijn belastingsbrief naar eigen zeggen bijhad.
Bracke haalde ook uit naar Groen. “Men kan zich afvragen welk belang Groen dient om een in wezen socialistisch probleem te verdedigen en af te dekken.” Hij had het niet voor de transparantie rond de vergoedingen. “Denk je nu echt dat dat de oplossing is voor het kluwen dat hier is ontstaan? ”
Dirk Holemans (Groen), die bestuurder was bij Publilec, hoopt dat de gemeenteraad het als opdracht formuleert dat iedereen die als bestuurder optreedt, een ethisch kader op tafel legt “altijd en overal, geen uitzondering”. Ook herhaalde hij een pleidooi uit 2004, toen hij volksvertegenwoordiger was, om Vlaanderen een signaal te sturen om van het mandaat van gemeenteraadslid, zowel meerderheid als oppositie, een halftijdse job te maken.
Over zijn aanwezigheid in de bovenliggende structuur Publilec, verklaarde Holemans dat ook daar geen informatie verschaft werd over de wijze van beleggen bij Publipart.
Vlaams Belang-fractieleider Johan Deckmyn pleitte voor de oprichting van een adhoc commissie “die de werking van intercommunales in het algemeen, en de werking van Publipart in het bijzonder, onder de loep neemt. “Een dergelijke ad hoccommissie kan conclusies trekken en aanbevelingen formuleren voor een beter transparant bestuur”, motiveerde Deckmyn. “Er moet een einde komen aan de graaicultuur, de politiek moet de burger dienen en niet zichzelf bedienen”, besloot hij. Ook dat er “geen enkele financiële banden waren met Optima”, was voor Deckmyn “een rood-groen-blauwe leugen”.

bron: Belga