Brussels parket zoekt eigenaars gestolen juwelen

Het Brusselse parket is op zoek naar de rechtmatige eigenaars van een grote hoeveelheid gestolen juwelen die aangetroffen werden bij een aantal juweliers in dezelfde Anderlechtse wijk. Het gaat om juwelen die tussen 2011 en 2016 gestolen werden bij inbraken of diefstallen met geweld op straat, bijvoorbeeld halskettingdiefstal. Op de site van de federale politie werd daarom een opsporingsbericht geplaatst en wie zijn of haar juwelen herkent, kan contact opnemen met de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) “Dit bericht is gerelateerd aan enkele lopende opsporingsonderzoeken waarin juweliers van eenzelfde wijk in Brussel verdacht worden van het aankopen van juwelen die afkomstig zijn van diefstallen met geweld of braak, met het oog op doorverkoop”, zegt Brussels parketwoordvoerder Pierre Geerinckx. “Met dit soort onderzoeken willen we de strijd aangaan met inbraken en juwelendiefstallen op straat door de circuits droog te leggen waarin gestolen voorwerpen worden verhandeld. In dit verband willen we erop wijzen dat het constitutief element van kennis van de strafbare herkomst van een voorwerp vereist is bij het misdrijf van heling. Deze kennis kan worden afgeleid uit alle feitelijke omstandigheden die de achterdocht zouden moeten opwekken van de persoon die het voorwerp in bezit neemt, in dit geval een juwelier aan wie juwelen worden aangeboden.”

Personen die een juweel herkennen op de foto’s van het opsporingsbericht worden verzocht contact op te nemen met de dienst VIRTUS van de lokale politie van de zone Zuid (PZ Zuid) via het e-mailadres [email protected] of via het telefoonnummer 02 559 80 96 tussen 8.00 u en 21.00 u.

bron: Belga