5 goeie redenen waarom werken bij het Havenbedrijf Antwerpen top is!

1. Boeiende job

Als adjunct-scheikundige bij het Havenbedrijf Antwerpen heb ik dagelijks een aantal vaste taken, maar ook taken die niet te voorspellen zijn.  Dat is het boeiende aan mijn job. De haven is continu in beweging.

Mijn achtergrond als master in de scheikunde helpt me om snel en accuraat te reageren bij vragen over incidenten of de behandeling van gevaarlijke goederen in de haven. Bij een incident worden eerst brandweer en politie gecontacteerd. Wanneer de toestand gestabiliseerd is, zorgt de Havenkapiteinsdienst ervoor dat de coördinatie tussen goederenbehandelaars, hulpverleners, overheden, enzovoort. zo efficiënt mogelijk verloopt zodat de toestand snel normaliseert.

Wij werken ook preventief. Zo vragen wij de noodprocedures op bij bedrijven die met gevaarlijke goederen werken of die een toelating vragen om risicovolle activiteiten uit te voeren. Indien nodig  geef ik hierover advies. Op deze manier kunnen we erop rekenen dat de havengebruikers bij incidenten voldoende geïnformeerd en voorbereid zijn.

2. Autonoom en in team werken

Rapporteren doe ik aan de havenkapitein. Soms werk ik alleen, maar meestal werk ik samen met toffe collega’s van binnen en buiten mijn afdeling. Naast mijn werkzaamheden in de haven ben ik ook druk met projecten die van lokaal, nationaal of soms internationaal belang zijn.

3. Netwerk

Door mijn taken heb ik regelmatig contact met de havengebruikers: klanten, bedrijven, overheden…  Dat vind ik heel belangrijk. Dan pas besef je hoe groot de haven is. Een heel bijzondere wereld die 365 dagen per jaar in beweging is.

Dankzij vergaderingen en congressen in België en in het buitenland, krijg ik de kans om mijn netwerk in mijn vakgebied voortdurend uit te breiden.

4. Kans om te groeien

Het Havenbedrijf is een grote onderneming en biedt veel kansen en mogelijkheden. Er wordt heel veel aandacht besteed aan vorming. Voor mensen met ambitie zijn er voldoende kansen om door te groeien.

5. Randvoorwaarden

Naast  de boeiende taken, waardoor ik elke dag met veel plezier naar mijn werk fiets, zijn de randvoorwaarden ook erg aantrekkelijk. Veel flexibiliteit, de mogelijkheid om onafhankelijk van plaats en tijd te werken, een goed salaris, vakantieregeling, pensioen, hospitalisatie… Zelfs de mooie fiets waar ik nu op rij, inclusief helm en veiligheidskleding, heb ik van het Havenbedrijf gekregen!

Geboeid door dit verhaal? Teresa zoekt nog collega’s die bereid zijn om in continudienst
te werken: www.portofantwerp.com/jobs.


Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner Havenbedrijf Antwerpen.