Rapport EU-Commissie over België is “te pessimistisch”

Belga / S. Gremmelprez

Volgens de nieuwe economische vooruitzichten van de Europese Commissie over België is ons land nog niet uit de Europese gevarenzone. Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) beweert dat de resultaten in de publicatie van de Commissie te pessimistisch zijn.

Volgens het rapport van de Commissie sloot België 2016 af met een nominaal begrotingstekort van 2,9%. Dit jaar zou het tekort dalen naar 2,2%. Dat is een pak meer dan de 1,7% die de Belgische regering vooropstelt in de ontwerpbegroting die ze bij de Commissie heeft ingediend.

Buitensporigtekortprocedure

De cijfers van de regering liggen wel nog ver genoeg onder de drempel van 3% om een nieuwe buitensporigtekortprocedure te vermijden. Met die procedure zou België op het Europese strafbankje terechtkomen. De Commissie zou dan van dichtbij toekijken op het beheer van de overheidsfinanciën.

Schuldgraad

Zo’n procedure kan echter ook gelanceerd worden tegen een land dat zijn schuldgraad niet snel genoeg richting 60% afbouwt. De Commissie gaat er voorlopig van uit dat de schuldgraad van België vorig jaar 106,8% bedroeg, in 2017 zal zakken naar 106,5% en in 2018 naar 106,1%. Dat is te traag volgens de Europese normen.

Te pessimistisch

Tussen de analyse van de Commissie en die van de Belgische regering zitten belangrijke verschillen, geeft Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) toe. Maar “de recente ervaring leert ons dat de vooruitzichten van de Europese Commissie pessimistischer zijn dan de feitelijke resultaten”, aldus Wilmès. “Zo werd voor 2015 en 2016 van een tekort van 3% uitgegaan, terwijl 2015 uiteindelijk met een nominaal tekort van 2,5% werd afgesloten en 2016 volgens de FOD Begroting met 2,7%. De Commissie brengt niet alle maatregelen in rekening.”