Erg veel fijn stof in de lucht

Erg veel fijn stof in de lucht

Er hangt ook vandaag in het hele land nog steeds te veel fijn stof in de lucht. De informatiefase die sinds donderdag van kracht is, blijft dus gelden, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). door het toenemen van de wind in de loop van de dag zouden de fijnstofconcentraties waarschijnlijk wel afnemen. Maandag zal opnieuw worden gecommuniceerd of de informatiefase al dan niet van kracht blijft. Ondanks de regen- en sneeuwbuien gisteren werden zeer hoge fijnstofconcentraties (PM10 en PM2.5) gemeten, “gevoelig hoger dan voorspeld”. PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer, PM2.5 is kleiner dan 2,5 micrometer. In Vlaanderen werden pieken boven de 100 µg/m3 gemeten, bijvoorbeeld in Zelzate (117) en Borgerhout (109). Vanochtend om 8 uur bedroegen de 24-uur gemiddelde PM10 concentraties nog altijd 90 µg/m3 in Vlaanderen, 71 µg/m3 in Brussel en 60 µg/m3 in Wallonië (ten noorden van Samber en Maas). De concentratie 50 µg/m3 is de drempel die de gewesten hanteren om de bevolking te informeren.

De oorzaken voor de hoge concentraties zijn niet helemaal duidelijk, maar Ircel verwijst naast het rechtstreeks uitgestoten fijn stof ook naar de vorming van secundair stof door de hoge relatieve vochtigheid en de import van luchtvervuiling uit de buurlanden.

Vandaag worden stilaan gunstiger meteorologische omstandigheden voorspeld. Door het aantrekken van de wind worden gemiddelde concentraties tussen 50 en 70 µg/m3 verwacht. Morgen wordt er opnieuw gecommuniceerd. Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals jonge kinderen, ouderen en personen met hart- en vaatziekten doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen.

bron: Belga