Publipart: “Gaan ervan uit dat vermogensbeheerders wetgeving naleven”

Publipart: "Gaan ervan uit dat vermogensbeheerders wetgeving naleven"

De Gentse schepenen Tom Balthazar (sp.a) en Christophe Peeters (Open Vld), die namens de stad gemandateerd zijn in Publipart, zeggen dat ze er als bestuurder van uitgaan dat vermogensbeheerders, erkend door de FMSA, de wetgeving naleven. “Op geen enkel moment hebben wij aanwijzingen gehad dat er belegd werd in betwiste activiteiten zoals wapenhandel”, klinkt het in een gezamenlijke reactie. De twee schepenen brengen voorts in herinnering dat de Gentse gemeenteraad, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, bij het begin van de legislatuur besliste om onderhandelingen op te starten over het uitreden uit Publilec. “Het gaat om een voor de stad Gent erg belangrijk dossier”, zegt schepen Christophe Peeters (Open Vld). “In 2015 konden we na moeilijke onderhandelingen met andere aandeelhouders al 9,9 miljoen euro als ontvangst voor de stad Gent realiseren. De waarde van de resterende aandelen is geraamd op 43,4 miljoen euro. Tom en ik werken hard verder om ook dat bedrag terug te halen. Het staat als ontvangst ingeschreven in onze begroting, voor investeringen in scholen, wegen en parken”, aldus schepen Peeters.

Tom Balthazar vult aan dat hij veel tijd stak in de uitstap uit Publilec (de structuur boven Publipart). “Hierbij hoort overleg met de andere aandeelhouders, onderhandelingen met andere bestuurders, vergaderingen met juristen en financieel raadgevers. Het werk was dus zeker niet beperkt tot de formele vergaderingen van de raden van bestuur.”

In een drie pagina’s tellende mededeling leggen Peeters en Balthazar voorts uit dat er “essentiële verschillen” zijn tussen de raden van bestuur van Publipart en de omstreden sectorcomités van Publifin (waarvan Publipart een kleindochter is). Ook benadrukken ze dat elke vergoeding zonder tegenprestatie “niet te verantwoorden is”. Balthazar zegt tot slot dat hij al enkele maanden zijn mandaten afbouwt, maar aangezien de uittreding uit Publilec nog niet rond is en pas in 2019 kan afgedwongen worden, hij die uittreding verder zal begeleiden.

bron: Belga