Nieuwe sportfederatie brengt jongeren en ouderen samen

Nieuwe sportfederatie brengt jongeren en ouderen samen

OKRA Sport, Falos en de Krachtbalfederatie fuseren tot OKRA-SPORT+. Het gaat om een van de grootste fusies als gevolg van het nieuwe sportfederatiedecreet van minister Philippe Muyters. Sinds vorig jaar gelden nieuwe voorwaarden voor de erkenning van sportfederaties. Voortaan wordt er per discipline maar één federatie meer erkend. Ook multisportfederaties kunnen nog een subsidie krijgen, maar voor hen gelden er hogere kwaliteitseisen dan voorheen.

Voor de Krachtbalfederatie en voor Falos, de sportvereniging van de Kristelijke Werknemersbeweging (KWB), werd het te ingewikkeld om nog op eigen benen door te gaan. Zij zochten met succes toenadering tot OKRA Sport, dat zich tot dan toe op 55-plussers richtte. De nieuwe organisatie OKRA-SPORT+ stelt zich voortaan open voor alle leeftijden.
“We bieden zo’n twintig sporten aan voor 55.000 leden”, zegt de nieuwe voorzitter Bart Vanreusel. “De focus ligt daarbij steeds op gezondheid en sociale interactie.” De nieuwe federatie is intussen zeker dat ze aan de kwaliteitsnormen voldoet en dus Vlaamse subsidiëring zal krijgen. Die zal wellicht zelfs hoger liggen dan voorheen, want met de invoering van het nieuwe decreet is het subsidiebudget met 10 procent opgetrokken.

“Intussen hebben we de meeste fusies achter de rug en is het aantal Vlaamse sportfederaties gedaald van 65 tot 47”, zegt Steven De Meyer van het kabinet-Muyters. De grootse fusie was die van de voetbalbonden, maar ook deze OKRA-SPORT+ is nu een van de grootste sportfederaties in Vlaanderen.

bron: Belga