Archief van de Vlaamse overheid zit aan plafond

Archief van de Vlaamse overheid zit aan plafond

Het archief van de Vlaamse overheid zit stilaan aan zijn limiet. Sinds de opening van de bewaarplaats in Vilvoorde, bijgenaamd het Depot, in 2010 is er voor 19,5 strekkende kilometer aan documenten in bewaring gegeven. Daarmee zit het Depot aan 98 procent van zijn totale capaciteit. Er zijn wel plannen om tegen het voorjaar van 2018 op dezelfde locatie een bijkomende capaciteit van zo’n 57 strekkende kilometer te voorzien. Dat staat te lezen op de site van de Vlaamse overheid (overheid.vlaanderen.be). Sinds enkele jaren kunnen departementen, agentschappen, instellingen, adviesraden… van de Vlaamse overheid hun archieven in bewaring geven bij het Depot in Vilvoorde. De bewaarplaats ging in september 2010 van start. Maar de capaciteit van 20 strekkende kilometer is stilaan volledig opgebruikt. Eind 2016 stond de teller op 19.553 meter. Een jaar voordien was dat nog minder dan 17.000 meter.

Er blijft dus omgerekend maar 2 procent ruimte over. Nochtans zijn er in het derde kwartaal van 2016 voor het eerst twee vernietigingen uitgevoerd. Bepaalde documenten en dossiers mogen na hun bewaartermijn worden vernietigd, maar dan wel pas na de goedkeuring van de bewaargevers. Het ging in totaal om 688 strekkende meter, afkomstig uit de beleidsdomeinen Landbouw en Visserij en Financiën en Begroting.

Maar die vernietigingen hebben de aangroei maar matig afgeremd. Omdat het Depot aan zijn plafond zit, heeft de Vlaamse regering eerder al beslist om op dezelfde locatie de capaciteit uit te breiden met maar liefst 54 bijkomende kilometer ruimte. Die extra capaciteit zou in het voorjaar van 2018 beschikbaar moeten zijn.

bron: Belga