“Turkije mag geen lid worden van de Europese Unie”

Turkije mag geen lid worden van de Europese Unie

“Turkije kan geen volwaardig lid worden van de Europese Unie omdat dat te gevoelig zou zijn voor de EU en voor Turkije zelf.” Dat staat te lezen in een paper van de EVP-fractie in het Europees Parlement over de toekomst van de Europese Unie. Op 25 maart zal het Verdrag van Rome, dat gezien wordt als het stichtingsverdrag van wat vandaag de Europese Unie heet, precies zestig jaar oud zijn. Naar aanleiding van die verjaardag wordt nagedacht over de weg die Europa nu moet inslaan. Het document van de EVP-fractie, dat weliswaar nog afgeklopt moet worden, past in die denkoefening.

In het zeven pagina’s tellende document, dat Belga kon inkijken, staan enkele concrete ideeën voor het Europa van de toekomst. Meest opvallende: voor Turkije is er volgens de EVP’ers geen plaats. “We kiezen voor versterkte samenwerking”, legt een EVP-parlementslid uit. “Mocht Turkije ooit, op miraculeuze manier, aan alle toetredingsvoorwaarden voldoen, dan kun je het debat nog altijd voeren. Maar het zal niet voor de komende decennia zijn.” In plaats van lidmaatschap, houdt de EVP de Turken deelname aan “een ring van partners rond de EU” voor.

Andere ideeën die uit het document naar voren komen, hebben vooral betrekking op het functioneren van de EU. ‘Meer of minder Europa?’, is niet de discussie die moet worden gevoerd. “Een betere samenwerking tussen de EU en haar lidstaten is het antwoord dat we op de Brexit moeten geven.” De EVP is de grootste politieke familie in het Europees Parlement.

bron: Belga