Jaarverslag Nationale Bank – Zowel Leemans (ACV) als De Leeuw (ABVV) weigert handtekening onder jaarrapport

Jaarverslag Nationale Bank - Zowel Leemans (ACV) als De Leeuw (ABVV) weigert handtekening onder jaarrapport

ACV-voorzitter Mark Leemans en ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw, beiden regent bij de Nationale Bank, hebben het jaarverslag niet ondertekend. Leemans vindt dat de focus te veel ligt op het saneren van de overheidsuitgaven, terwijl men zou moeten streven naar rechtvaardigere fiscale inkomsten. De Leeuw vindt dat er te weinig rekening is gehouden met de bekommernissen van werknemers.
Dat het hervormingsbeleid vruchten begint af te werpen, zoals in het jaarverslag van de Nationale Bank staat, wordt door de vakbondsvoorzitters verworpen. “De evolutie van de werkgelegenheid blijft achter op het gemiddelde in de eurozone”, luidt het.
Ook met het onderschrijven van de nieuwe wet op de loonvorming in het verslag hebben de twee regenten het erg moeilijk. “Terwijl gebleken is dat een verstrenging volledig onnodig is.”
Volgens De Leeuw werd er onvoldoende rekening gehouden met de bekommernissen van werknemers, bijvoorbeeld rond het vrijwaren van sociale rechten en werkbaar werk. “Dat moet voor het ABVV alle prioriteit krijgen in het maatschappelijk debat”, luidt het.
Leemans vindt dat er te weinig aandacht is voor een rechtvaardige fiscaliteit. “Er is geen pleidooi voor een sluitende taxshift naar vermogen”, klonk het.
Sommige punten in het jaarverslag kunnen dan weer wel op goedkeuring van de twee regenten rekenen. “De aandacht voor duurzaamheid en inclusie is positief. Net zoals de erkenning van het onaanvaardbaar hoog niveau van de werkloosheid en van het hardnekkige karakter van de ondertewerkstelling van inwoners uit niet EU-landen. Ook het belang van investeringen in innovatie, opleiding en infrastructuur kan niet genoeg herhaald worden.”

bron: Belga