Aantal leefloners steeg nog nooit zo sterk

Aantal leefloners steeg nog nooit zo sterk
Belga / S. Gremmelprez

In de eerste acht maanden van 2016 werd in Vlaanderen de sterkste stijging van het aantal leefloners gemeten sinds de hervorming van het systeem in 2003. Een derde daarvan is te wijten aan de nasleep van de vluchtelingencrisis.

In Vlaanderen kom je in aanmerking voor een leefloon als je inkomen onvoldoende is en je niet in staat bent die toestand te veranderen. Voor een alleenstaand persoon gaat het om een bedrag van ongeveer 860 euro per maand. Uit cijfers van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie blijkt dat 124.748 Belgen met zo’n leefloon moeten rondkomen en dat het aantal Vlamingen dat erop beroep moet doen nog nooit zo sterk toenam.

In de eerste acht maanden van 2016 steeg het aantal leefloners met 12,9%. Ter vergelijking: in Brussel nam de groep met 8% toe, in Wallonië met 8,3%.

De sterkere stijging in Vlaanderen valt deels te verklaren door het aantal vluchtelingen dat er voor kiest om in de regio te komen wonen. “Een erkend vluchteling kan zich vestigen waar hij wil”, zegt Julien Van Geertsom, voorzitter van de POD. Het aantal erkende vluchtelingen nam sinds 2015 met 37,6% toe. Zij maken nu 11,2% uit van de hele populatie leefloners. “Hun impact zal nog stijgen”, waarschuwt de POD. “Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen behandelt 1.200 dossiers per maand, met een erkenningsgraad van 50 tot 60%.”

De overige twee derden van de stijging moeten bij onze samenleving worden gezocht. “Het gaat onder meer om de beperkingen die werden opgelegd aan het werkloosheidsstelsel”, aldus Van Geertsom. “Daarnaast blijft de generatie-armoede een enorm probleem. Elk jaar groeit het aantal leefloners aan met 2 tot 3% omwille van overgeërfde armoede.” Liefst 32,5% van de leefloners zijn tussen de 18 en 24 jaar oud.