“Tijd dat minister snelsnel vliegroutes kan wijzigen is voorbij”

Tijd dat minister snelsnel vliegroutes kan wijzigen is voorbij

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot zegt dat hij niet de mogelijkheid heeft om de vliegroutes van en naar de luchthaven van Zaventem snel aan te passen. Een Europese verordening die sinds juni vorig jaar van kracht is, legt daarvoor immers strikte voorwaarden op. Zo zou er een publieke consultatie moeten komen en een aantal studies. “We schatten dat we dan al snel vertrokken zijn voor een jaar tot anderhalf jaar”, zegt het kabinet-Bellot. De Brusselse geluidsnormen voor vliegtuiglawaai laten de jongste tijd opnieuw van zich spreken. Luchtvaartmaatschappijen riskeren forse boetes als ze die overschrijden. Normaal geldt er sinds januari een nultolerantie, maar door een belangenconflict is dat eventjes uitgesteld. De luchtvaartsector en de sociale partners waarschuwen voor grote economische schade en jobverlies. Brussels minister van Leefmilieu Céline Frémault wees maandag naar de federale regering. Die zou er door het aanpassen van de vliegroutes snel voor kunnen zorgen dat de maatschappijen de geluidsnormen wél kunnen respecteren. “Wij erkennen dat de gewesten exclusief bevoegd zijn voor het vaststellen van de geluidsnormen”, klinkt het bij Bellot. “Maar de tijd dat een minister snelsnel vliegroutes kan aanpassen is voorbij”.

Sinds 13 juni vorig jaar is immers een Europese verordening van kracht die zegt welke stappen daarvoor gevolgd moeten worden. Volgens die verordening is er voor een aanpassing een capaciteitsstudie, een socio-economische studie en een publieke consultatie nodig. Daarvoor zou al snel één tot anderhalf jaar tijd nodig zijn. Bovendien is het mogelijk dat zo’n capaciteitsstudie aantoont dat het niet overvliegen van Brussel zeer moeilijk is.

Overigens was het voor die nieuwe verordening ook niet zo eenvoudig om vliegroutes aan te passen. Ook toen waren capaciteits- en veiligheidsonderzoeken nodig en die namen ook al snel dertig weken in beslag.

bron: Belga