Oosterweelverbinding – Actiegroepen verzamelden al meer dan 70.000 handtekeningen voor volksraadpleging

De actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hebben al 70.018 handtekeningen verzameld voor een petitie over het BAM-tracé, dit onder meer na een handtekeningenmarathon op Antwerpen-Linkeroever. Dat lieten ze zondag weten. De actiegroepen verzamelen 75.000 handtekeningen om een nieuwe volksraadpleging te kunnen organiseren over het BAM-tracé, dat volgens hen geen voldoende oplossing is voor de Antwerpse mobiliteit. Ze hebben het advies van de auditeur van de Raad van State wel mee, maar ze blijven de druk op de ketel houden, onder meer met handtekeningmarathons zoals op Linkeroever. Momenteel staat de teller op 70.018 ondertekenaars.
Volgens de actiegroepen blijven de mensen bereid de petitie te tekenen. “Het is duidelijk dat veel burgers nog steeds niet overtuigd zijn dat de beloofde overkapping gerealiseerd kan worden in combinatie met het BAM-tracé. Ook het stedelijke groengebied Noordkasteel is met dat omstreden tracé nog altijd niet gevrijwaard”, klinkt het.
Ze blijven erbij dat hun alternatief voor een noordelijker gelegen “Haventracé” efficiënter is voor het doorgaande en havenverkeer, beter is voor de gezondheid van de stadsbewoners en de geplande A102-bypass beter doet werken.
“Het ultieme doel blijft 75.000 handtekeningen op te halen. Daarvoor zijn er de volgende weken nog inzamelmomenten, te beginnen met het verjaardagsfeest van Ringland op zondag 12 februari”, luidt het voorts. “De handtekeningen moeten verzameld zijn vooraleer de stad zich moet uitspreken over de bouwaanvraag voor het BAM-tracé. Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hopen evenwel nog steeds dat de lopende onderhandelingen gunstig evolueren en er geen volksraadpleging nodig zal zijn.”

bron: Belga