Meer grootverdieners bij banken EU

Het aantal bankiers in de Europese Unie dat meer dan 1 miljoen euro aan verloning heeft ontvangen is in 2015 flink gestegen. Ook in België was er een stijging te zien. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die de Europese bankentoezichthouder EBA donderdag naar buiten heeft gebracht.
Het aantal bankiers in de EU dat minstens een miljoen euro aan verloning mocht incasseren, nam met een derde toe tot 5.142. In Groot-Brittannië was sprake van een stijging van 41 procent tot 4.133. Dat is vooral te verklaren door wisselkoerseffecten als gevolg van het sterkere Britse pond.
In België waren er in 2015 18 mensen werkzaam in de bankensector die meer dan een miljoen aan loon ontvingen, tegen 13 in het jaar daarvoor.

bron: Belga