Regering-Bourgeois vraagt en krijgt uitstel voor begrotingsdecreet

Regering-Bourgeois vraagt en krijgt uitstel voor begrotingsdecreet

De Vlaamse regering heeft aan het Vlaams Parlement meer tijd gevraagd voor haar programmadecreet, dat is het decreet dat de begroting begeleidt. In een brief aan het parlement vragen minister-president Geert Bourgeois en minister van Begroting Bart Tommelein twee weken uitstel. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement stemt daarmee in. Dat tot groot ongenoegen van oppositiepartij sp.a. “Het gaat hier om wettelijk bepaalde deadlines. De regering zou zich moeten aanpassen aan het parlement en niet andersom”, zegt fractieleider Joris Vandenbroucke aan Belga. Volgens het Vlaamse Rekendecreet moet de Vlaamse regering tegen uiterlijk 29 april haar programmedecreet, het decreet dat de begroting begeleidt, definitief goedkeuren.
Maar in een brief aan parlementsvoorzitter Jan Peumans vragen minister-president Geert Bourgeois en minister van Begroting Bart Tommelein twee weken uitstel, met name tot 5 mei 2017. De regeringsleden halen daarvoor verschillende elementen aan. Zo wijst men erop dat de politieke bilaterales lopen tot 31 maart en dat pas nadien de besprekingen kunnen starten. Verder moet volgens de regering rekening gehouden worden met het paasreces (3-17 april) en de termijnen waarin adviesorganen hun adviezen kunnen afleveren.
Daarom heeft de regering uitstel gevraagd tot 5 mei. Dat is volgens de brief, die Belga kon inkijken, “de snelst haalbare datum”.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft gisteren/maandag het licht op groen gezet voor dat uitstel. Maar dat is helemaal niet naar de zin van oppositiepartij sp.a. Volgens de partij gaat het om een overtreding van de decretaal bepaalde deadlines en krijgt het parlement op die manier ook minder tijd om controle uit te oefenen op de begrotingscontrole.

De argumenten die de regering aanhalt, wuift sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke weg. “De regering kan de politieke onderhandelingen over de begrotingscontrole perfect vroeger opstarten. Die hoeven niet tot 31 maart te duren. Zij heeft dit zelf in de hand. Dat het paasreces een probleem is, is lachwekkend. Er is immers élk jaar twee weken paasreces voorzien. En de deadlines zijn ook gekend”, klinkt het.

Vandenbroucke: “Het ontgoochelt me dat mijn collega’s van de meerderheid en de parlementsvoorzitter op eenvoudig verzoek van de regering toestaan dat ze zich niets hoeft aan te trekken van wettelijk bepaalde deadlines. Die deadlines zijn er nochtans om het parlement toe te laten de begroting grondig uit te pluizen en te controleren. Het is verdorie onze plicht om erop toe te zien dat de decreten die we zelf gestemd hebben worden gerespecteerd door de regering. Wat een gebrek aan zelfrespect, wat een nonchalance in de uitoefening van de controlefunctie van het parlement.”

bron: Belga