Mensenrechtenhof veroordeelt België voor illegale huiszoeking

Mensenrechtenhof veroordeelt België voor illegale huiszoeking

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een Litouwse vrouw deels gelijk gegeven. Ze vindt dat ze in Brussel het slachtoffer is geworden van een illegale huiszoeking. Het is niet omdat de politie over een huiszoekingsbevel voor één appartement beschikt dat het hele gebouw doorzocht mag worden, zeggen de rechters in Straatsburg. Ausra Kalneniene woonde in 2005 in Sint-Jans-Molenbeek toen in haar gebouw de flat van een andere persoon doorzocht werd. Omdat de politie merkte dat haar naam vermeld werd in een lopend gerechtelijk onderzoek, beslisten de agenten ook haar woning binnen te gaan. Onder meer op basis van het bewijsmateriaal dat zo werd verzameld, werd ze in 2008 veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Brusselse hof van beroep had geoordeeld dat de huiszoeking bij Kalneniene onwettig was, maar dat dat niets afdeed aan de zaak tegen haar en dat de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal niet gecompromitteerd was.

Kalneniene trok ook naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat vandaag uitspraak deed. Met de huiszoeking werd het recht op eerbied van de woning geschonden omdat er geen door een onderzoeksrechter ondertekend huiszoekingsbevel voorhanden was. Dat betekent echter niet dat de vrouw geen eerlijk proces gekregen heeft. Haar veroordeling rust bovendien op nog ander bewijsmateriaal dan wat tijdens de huiszoeking in 2005 gevonden werd.

Verder oordeelt het Hof dat Kalneniene geen recht op een schadevergoeding heeft. Ze heeft die ook niet aangevraagd.

bron: Belga