Koning Filip opvallend uitgesproken over gevolgen verkiezing Trump en Brexit

Koning Filip opvallend uitgesproken over gevolgen verkiezing Trump en Brexit

In zijn jaarlijkse toespraak voor de overheden van ons land heeft koning Filip vandaag opvallend uitgesproken stilgestaan bij de gevolgen van de Brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. Zonder beide landen bij naam te noemen, stelde de vorst dat de VS en Groot-Brittannië hebben beslist hun beleid voornamelijk op zichzelf te richten. “Dit staat haaks op hun eigen traditie van openheid en vrijgevigheid”, aldus koning Filip. “Het jaar 2016 zullen we ons voor altijd herinneren als het jaar waarin twee grote bevriende landen beslisten om hun beleid voortaan voornamelijk op zichzelf te richten”, stelde koning Filip. Hij omschreef beide landen als “wereldleiders, van oudsher bakens van democratie en vrijheid”.

Met de keuze om de Europese Unie te verlaten en de verkiezing van Donald Trump “lijken” de VS en Groot-Brittannië “de loop van de geschiedenis om te willen keren – en dit staat haaks op hun eigen traditie van openheid en vrijgevigheid, van het aansluiten bij onze gemeenschappelijke droom en engagement”.

Beide gebeurtenissen illustreren voor de vorst “de algemeen heersende vertrouwenscrisis in de westerse wereld”. De koning stond in zijn toespraak ook stil bij het belang van “juiste, waarheidsgetrouwe en klare taal”, bijvoorbeeld toen hij verwees naar de digitale revolutie en de nieuwe technologieën.

“We zullen er niet in slagen het vertrouwen te herstellen door de klok terug te draaien, vanuit een soort van utopisch, nostalgische gedachte. En ook niet door het optrekken van muren”, waarschuwde koning Filip. “We zullen er wel in slagen door duidelijk en naar waarheid te durven zeggen waar het op staat, en door samen concrete daden te stellen als antwoord op de uitdagingen van ons land en die van de rest van de wereld”.

bron: Belga